اخبار

در پرده خیالم ........

در پرده خیالم ……..

  دلنوشته ای از : حسن دشتی //   یک عمراشک هایم را در دل حسرت زده ام انباشته ام و همواره انتظار آدینه دیگر می کشم تا ندبه بخوانم و نجواکنان ص... ادامه نوشته